Nye Maryland eiendomsvurderinger viser fortsatt okning i eiendomsverdiene.

Eiendomsverdiene i Maryland fortsatte a stige i nye vurderinger av nesten 752 000 boliger og n ringseiendommer.

Hjemverdiene steg i gjennomsnitt 5,8 prosent de siste tre arene, ifolge de siste evalueringene fra Maryland Department of Assessments and Taxation. Kommersielle eiendomsverdier steg i gjennomsnitt 12,7 prosent i samme trearsperiode.

«Det er klart at alt dette peker pa en sterk okonomi, et sterkt boligmarked,» sa Alyssia Essig, president for Greater Baltimore Board of Realtors. «Du har gode renter, losningsbegrensninger pa a fa lan, okning i arbeidsplasser. Alt dette kommer til a peke pa et sterkt og sunt boligmarked. »

Staten vurderer eiendommer hvert tredje ar, med en tredjedel av statens beholdning evaluert hvert ar for formalet med eiendomsbeskatning. Vurderingene for 2018 ble basert pa salgsdata pa 63 322 avtaler i omradene opp til vurdering.

Om lag 69 prosent av boligeiendommene i konsernet har okt eiendomsverdien.

2018-vurderingene fortsetter en trend med stadig stigende vurderinger de siste arene, sa Charles Cluster, statlig veileder for fast eiendom.

«Jeg ser definitivt positive gevinster. Jeg ser langsom og stabil vekst, «sa Cluster. «Det er rett pa trend med det jeg har sett og har v rt prognoser for de siste par arene som kommer ut av lavkonjunkturene.»

Kommersielle eiendommer hadde storre vurderingsokninger, spesielt i byomrader og forsted.

Leilighetskomplekser, som vurderes som kommersielle eiendommer, er en stor faktor i den trenden, sa Cluster.

Prince George’s County hadde storst okning i vurderingsverdien. Boligeiendomsverdiene steg 21,4 prosent og kommersielle eiendomsverdier steg 10,6 prosent.

I Baltimore forblir boligverdiene forholdsvis uendret og okte bare en tiendedel prosent siden 2015. Kommersielle eiendomsverdier i byen okte med 8,5 prosent.

Cluster sa at den lave vurderingen oker i Baltimore er sannsynligvis en refleksjon av omradet evaluert – forst og fremst den sorvestlige delen av byen, pluss Fells Point og Canton.

Storre okninger i popul re Fells Point og Canton ble motvirket av nedgang eller langsommere vekst i Brooklyn Park og andre sorvestlige nabolag, sa han.

Okninger til vurderinger blir faset inn over tre ar.

Dette er de 10 mest krevende nye hjemmeoppforingene i Baltimore-omradet i forrige maned, ifolge flere listetjenester Bright MLS. Listen utelukker ny bygg og hjem uten selgerens tillatelse til a annonsere eller markedsfore.

Baltimore finansdirektor Henry Raymond sa at han forventet 2018-vurderingen, pluss innfasede okninger fra tidligere ar, for a generere ytterligere 28,5 millioner dollar i eiendomsinntekter i finanspolitikken 2019, og oke byens totale eiendomsinntekter 3,4 prosent til like under 856 millioner dollar.

«Det er ganske mye i trad med budsjettokningen fra finanspolitikken 2017 til finanspolitikken 2018,» sa Raymond.

Raymond sa tallene er forelopige og han vil ikke vite den noyaktige effekten pa bybudsjettet for han vurderer statens endelige analyse.

De omkringliggende fylkene registrerte okte eiendomsverdier.

I Baltimore County, hvor eiendommer i den ostlige delen av fylket ble vurdert, okte boligverdiene 5 prosent og kommersielle verdier steg 11,7 prosent.

Howard County hadde en 15,5 prosent okning i kommersiell eiendom verdi, blant de storste gevinster i staten. En sving av egenskaper ost for US 29 og nord for Route 32, inkludert en stor del av Columbia, ble evaluert i siste runde.

Boligverdien steg en mer beskjeden 2,7 prosent.

Hus og senat forhandlere er klar til a hamre ut forskjellene mellom skattekutt pakker republikanere i begge kamre musklert gjennom denne hosten. Noen betydelige forskjeller forblir mellom dem, og de endelige detaljene forblir i flux. Men nok er det kjent a begynne a forutsi hva som helst.

Hus og senat forhandlere er klar til a hamre ut forskjellene mellom skattekutt pakker republikanere i begge kamre musklert gjennom denne hosten. Noen betydelige forskjeller forblir mellom dem, og de endelige detaljene forblir i flux. Men nok er det kjent a begynne a forutsi hva som helst.

Vernon Thompson, konserndirektor for Howard County Economic Development Authority, tilskrives vurderingen oker til okende ettersporsel etter kontor, detaljhandel og industrielle rom, som nye bedrifter flytter til fylket og andre utvides.

«Det er en blomstrende okonomi akkurat na,» sa Thompson.

Fylket har en industriell ledighet pa 6,2 prosent, ned fra 8,3 prosent denne gangen i fjor, sa han. Detaljhandel, fleksibelt kontorlokaler og tradisjonell kommersiell tomgang er ogsa lav, sa han.

Samtidig utvikler store utviklingsprosjekter nytt rom og videre verdiskaping, sa han.

Howard Hughes Corp. gar videre med planer i sentrum av Columbia, Johns Hopkins Applied Physics Laboratory fortsetter a utvide og «de kan ikke bygge ting raskt nok i Maple Lawn for a imotekomme cybersikkerhet,» sa Thompson.

Anne Arundel Countys 7,9 okning i bolig vurderinger og 14,1 prosent okning i kommersielle vurderinger reflekterer stigende boligpriser og en tilstromning av nye innbyggere, sier Owen McEvoy, en talsmann for fylket.

«Folk onsker a bo i Anne Arundel County,» sa McEvoy. «Vi ser sterke indikatorer pa at fylkets okonomi blomstrer.»

Statlige bedommer vurderte eiendommer sor for US 50, Crofton og Annapolis, men fylket opplever ogsa vekst n r Fort Meade og National Security Agency, sa han.

Cluster sa at han forventer at trender fylker rapporterer for a fortsette i arene som kommer.

«Dette gjenspeiler sakte og jevn vekst,» sa Cluster. «Jeg ser virkelig ikke at det endres i neste ar eller to.»

Microsoft har hostet innsats i andre typer autentisering, nemlig biometriske ansiktsskanninger eller fingeravtrykk.

Microsoft har hostet innsats i andre typer autentisering, nemlig biometriske ansiktsskanninger eller fingeravtrykk.

I stedet for a avslore investorens identiteter i dag som bestilt av en foderal dommer, vil leilighetsselskapet eid av Jared Kushner overfore en leietakers soksmal mot den tilbake til Baltimore-saken hvor den forst ble innlevert, ifolge en advokat for leietakerne. (Ulysses Munoz / Baltimore Sun video)

I stedet for a avslore investorens identiteter i dag som bestilt av en foderal dommer, vil leilighetsselskapet eid av Jared Kushner overfore en leietakers soksmal mot den tilbake til Baltimore-saken hvor den forst ble innlevert, ifolge en advokat for leietakerne. (Ulysses Munoz / Baltimore Sun video)


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!